Stöd till familjer

Organisationen Barncancerfonden kommer att öka sitt stöd till drabbade familjer. De anser själva att det stöd de hittills har fått är både eftersatt och ojämlikt. Därför satsar de nu på två nya verksamheter för att stötta familjerna. Det ena är samtalsstöd via Skype för familjer med barn som har drabbats av hjärntumör. Den verksamheten är redan igång sedan några månader tillbaka. Den andra verksamheten är en ny vårdmodell för psykosocialt omhändertagande. Inledningsvis kommer finansieringen att ske av Barncancerfonden men förhoppningen är att regionerna kommer att ta över. Den nya vårdmodellen kommer att börja till hösten.

Familj på promenad i park