Politiker i Skåne föreslår screening för ändtarmscancer

Den tredje vanligaste cancertypen i Sverige är tjocktarms- och ändcancer. EU rekommenderade screening redan 2003 och nu vill landstingspolitikerna i Skåne ta ett beslut om att erbjuda alla mellan 60 och 74 år screening. Cancerformen är vanligast bland personer som har fyllt 60 år och upptäcks den i god tid är överlevnadsprocenten hög.

Apparatur för screening