Category Archives: Nyheter

Cancer och ekonomi

Forskningen går alltjämt framåt och behöver hela tiden en knuff i rätt riktning. Vi forskar och arbetar tillsammans med olika fonder som samlar in medel så att det viktiga arbetet kan fortgå. Alla bidrag som kommer in går till övervägande del till forskningen men en viss del avsätts för att förgylla tillvaron t ex för en familj där ett barn drabbats av cancer. Det kan vara att att få fira födelsedagen på ett speciellt sätt. Vi vet att ekonomi ofta är något som rasar när man drabbas av cancer och därför tycker vi att det är tryggt att veta att det finns fonder och försäkringar som kan hjälpa till.

Champagneglas som fylls på

En hobby under cancerbehandling

När man genomgår en cancerbehandling kan man behöva något som hjälper en att hålla humöret uppe. Det är inte alltid som man har energi att ta sig ut och göra saker, men när man gör det vill man gärna föreviga minnena med fotografier. Om man är seriös med intresset bör man välja ut ett kameramärke och kolla deras fotoprodukter. Många tycker om att fotografera som en hobby och när man genomgår behandling för cancer kan det vara skönt att tänka på annat emellanåt. Cancerforskningen går ständigt framåt och ibland handlar det om att ta en dag i taget och bara leva tills rätt botemedel kommer!

Pillerkarta med rosa tabletter

Forskning, cancer och stöd

Vi som arbetar intensivt med forskning kring cancer är väldigt medvetna om de förhoppningar som finns på att vi ska hitta botemedlet som för alltid utrotar cancer. Vi gör vårt absolut bästa för att vara ledande inom forskningen. Samtidigt inser vi hur otroligt viktigt det är att kunna ge de som drabbats av sjukdomen något lite extra i tillvaron. Förgylla deras tillvaro med små enkla ting. Vi har som mål att kunna stödja även anhöriga för att de ska orka, känna sig delaktiga för det gör sjukdomsresan lättare för alla inblandade. Vi kommer att arbeta med anhörigstöd, bara för att de ska kunna känslan av att vara viktiga. Att till exempel att få ge bort en parfym till en anhörig kan vara det som lyfter den personen så pass att personen orkar kämpa medan vi här fortsätter vårt viktiga arbete som vi ser som vår största utmaning.

Parfymflaska med guldbrun bakgrund

Långa väntetider för vård av cancer

Sveriges vård av cancer anses av många vara en av de bästa i världen. Trots det så har vi stora problem med väntetider. Trots löften från politiker så kan de flesta landstingen inte leva upp till de krav om vård i tid som regeringen ställer på sjukvården. Ett geografiskt lotteri pratar överläkare i Cancerfonden om när de pratar om hur vården ser ut. Detta trots att man de senaste åren skjutit till mer pengar för att korta köerna. För exempelvis bröstcancerpatienter klarar bara 3 av 21 målet att 80 % skall ha fått operationstid inom 28 dagar från ställd diagnos.

Bröstcancerfondens Rosa band

Stöd till familjer

Organisationen Barncancerfonden kommer att öka sitt stöd till drabbade familjer. De anser själva att det stöd de hittills har fått är både eftersatt och ojämlikt. Därför satsar de nu på två nya verksamheter för att stötta familjerna. Det ena är samtalsstöd via Skype för familjer med barn som har drabbats av hjärntumör. Den verksamheten är redan igång sedan några månader tillbaka. Den andra verksamheten är en ny vårdmodell för psykosocialt omhändertagande. Inledningsvis kommer finansieringen att ske av Barncancerfonden men förhoppningen är att regionerna kommer att ta över. Den nya vårdmodellen kommer att börja till hösten.

Familj på promenad i park

Politiker i Skåne föreslår screening för ändtarmscancer

Den tredje vanligaste cancertypen i Sverige är tjocktarms- och ändcancer. EU rekommenderade screening redan 2003 och nu vill landstingspolitikerna i Skåne ta ett beslut om att erbjuda alla mellan 60 och 74 år screening. Cancerformen är vanligast bland personer som har fyllt 60 år och upptäcks den i god tid är överlevnadsprocenten hög.

Apparatur för screening

Fler specialister efterfrågas

Idag råder det stor brist på duktiga läkare. Överlag är läkare en eftertraktad yrkesgrupp och i framtiden kommer det behövas läkare inom många olika områden. Ett av dessa områden är cancersjukdomar. Cancer har varit och fortsätter vara ett mysterium, trots otroliga framgångar inom forskningen under de senaste decennierna. Är man en nyexaminerad läkare och söker ett meningsfullt jobb som kommer göra skillnad för många finns det möjlighet att söka på nätet efter lediga jobb läkare. Där är sannolikheten stor att man hittar just sitt drömjobb och börjar rädda liv. Det är inte ovanligt att man som läkare väljer att kombinera sitt jobb med forskning inom ett visst ämne. Läkaryrket är ett livsviktigt och prestigefyllt yrke som går mot en enorm utveckling och kommer att vara aktuellt i alla tider. Den som verkligen brinner för detta yrke har en mycket ljus framtid framför sig.

En läkarrock med stetoskop
En bild på en mikroskop

Anhörig till en person med cancer

När en närstående drabbas av cancer rasar hela världen. Samtidigt som man måste stötta och finnas vid den drabbades sida behöver man vara stark själv. Det är lätt att man upplever en känsla av overklighet och som att saker inte längre har någon betydelse. Många frågor dyker upp, allt från hur man ska kunna vara ett stöd till det praktiska som ekonomin. En bra start kan vara att ta reda på information för att lära sig så mycket som möjligt om den cancersort som den närstående drabbats av. Från sjukvården kan man få en hel del hjälp och information, exempelvis att arbeta som hyrläkare innebär att ta hand om de människor man möter. Anhöriga vittnar ofta om att de i sin tur fått söka stöd från familj och vänner för att slippa vara ensam med alla känslor. En viktig insats som man kan göra är att följa med på läkarbesök och vara ett stöd, samtidigt kan man passa på att få svar på sina egna frågor. Försök vara lyhörd efter vad den drabbade vill ha för hjälp och stöd och kom ihåg att ta hand in dig själv.

Tre sjukhussängar på rad

Att fira högtider med cancer

Att drabbas av ett cancerbesked är aldrig enkelt. Vare sig det är man själv, en närstående eller en bekant som får beskedet är det en stor och svår omställning. Man skall dock komma ihåg att cancer inte är den dödsdom idag som den var förr. Med dagens forskning och de behandlingar och läkemedel som finns är det en mycket stor procent som blir helt friska och återställda efter beskedet. Många finner även olika högtider svåra att hantera efter ett cancerbesked. Här är det dock bra om man i den mån man orkar och har ett immunförsvar som är starkt nog, kan följa sina vanliga traditioner när det gäller olika högtider. Det kan tyckas banalt att till exempel skicka efter champagneglas till nyårsfesten men det kan för vissa vara handling som påminner om livet före insjuknandet och som ger en positivt energi. Den mentala inställningen har som vi alla vet en stor betydelse i sammanhanget och att fira högtider kan ge en ökad livsglädje, hopp inför framtiden och stärka viljan att övervinna sin sjukdom.

Människor som utbringar en skål

Lungcancer i Sverige

Dödlighet i cancer minskar men det finns två former som fortfarande ökar. En av de är lungcancer och det är en form som egentligen borde minska. De flesta fallen av lungcancer kan kopplas samman med rökning. De flesta som dör i lugncancer är lågutbildade och bosatta i någon av storstadsregionerna. Forskning visar att lungcancer snart är den dödligaste formen av cancer bland de europeiska kvinnorna. Sverige har färre fall av lungcancer än många andra europeiska länder och det kan kopplas samman med snus. Nu finns det även nikotinfria alternativ och de börjar sälja snus på nätet. Ingen har någonsin dörr av passiv snusning.

Porträtt av kvinna