Långa väntetider för vård av cancer

Sveriges vård av cancer anses av många vara en av de bästa i världen. Trots det så har vi stora problem med väntetider. Trots löften från politiker så kan de flesta landstingen inte leva upp till de krav om vård i tid som regeringen ställer på sjukvården. Ett geografiskt lotteri pratar överläkare i Cancerfonden om när de pratar om hur vården ser ut. Detta trots att man de senaste åren skjutit till mer pengar för att korta köerna. För exempelvis bröstcancerpatienter klarar bara 3 av 21 målet att 80 % skall ha fått operationstid inom 28 dagar från ställd diagnos.

Bröstcancerfondens Rosa band