Kliniska prövningar av MTH1

Nu har nyheter om den kliniska prövningen av läkemedlet uppdaterats med att det sannolikt kommer påbörjas i årsskiftet mellan 2016/2017 istället för, som tidigare påståtts, årskiftet mellan 2015/2016.

Deltagarna i prövningarna kommer bestå av patienter med olika former av cancer.  Helleday Laboratory har nu tagit steget att anställa en projektledare för de kliniska prövningarna och de fortsätter arbeta för att kunna påbörja prövningarna så snart som fysiskt möjligt. Efter två år sedan upptäckten av enzymet och dess funktion så är det alltså inte långt kvar innan de kliniska testerna kan sättas igång, som alltid har varit planen för forskarna.

Det är en lång process att ta forskningsfyndet till att bli ett behandlande läkemedel, men samtidigt så är det klarlagt att ett hämmande av enzymet MTH1 specifikt dödar cancerceller utan att skada kroppens vanliga celler.  

Varför är ett hämmande av MTH1 då så dödligt för cancercellerna? Något som är känt sedan länge angående cancerceller är att de delar sig och förökar sig på så sätt väldigt snabbt. På grund av den snabba delningen av cellerna så behöver cancern något som skyddar cellerna mot bland annat syreradikaler (som är känt för att ge rynkor och åldra). Eftersom cellerna skapar detta så tar det väldigt mycket skada eftersom det är så många celler. Forskare har kommit fram till att det är just på grund det stora antalet syreradikaler som cancercellerna behöver MTH1-proteinet för att skyddas från skada. Så att då kunna blockera eller hämma MTH1 skulle kunna betyda att cancercellerna dör ut på grund av syreradikalerna.