Fästingar – Mer än bara otäcka kryp?

Fästingar kan vara en hjälp kampen mot CancerFästingar är något som de allra flesta förknippar med små otäcka kryp, som man bör akta sig för eftersom de kan bära på sjukdomar så som borrelia eller TBE. Dessutom känns det otäckt med en insekt som suger sig fast och suger blod. Både djur och människor kan bli drabbade av sjukdomar via fästingar och dessutom har forskare kommit fram till att man kan utveckla en köttallergi efter ett fästingbett. Dock finns det något som är positivt med fästingen, som forskare i Brasilien nyligen har upptäckt.

Nytt hopp mot cancer – Fästingspott!
Forskarna i Brasilien letade inte efter ett botemedel i första hand när de undersökte möjligheter hos fästingens saliv, utan de var ute efter det ämne som gör att blod har svårt att levra sig. Det ämne de hittade identifierades som en molekyl och heter Amblyomin-X. Det visade sig även att denna substans dödade tumörceller när försök på djur utfördes. I själva försöken som har skett på möss och kaniner så har den elakartade tumören krympt, samtidigt som friska celler har skonats helt.

Bättre än Cellgifter
Amblyomin-X har visat sig vara en skonsammare behandling än vad cellgiftsbehandling är, tack vare att den inte rör friska celler. En patient som får behandling med cellgifter får även sina friska celler påverkade, men de djur som utsatts för försök har efter 42 dagars behandling inte uppvisat någon som helst påverkan på sina friska celler. Ana Maria Chudzinski-Tavssi som arbetar vid Butantan Institute i Brasilien säger att förhoppningen är att biverkningarna kommer vara långt färre med Amblyomin-X, än vad de är med nuvarande cellgifter.

Behandling av cancer
Botemedel mot cancer, finns det??Beroende på vilken typ av cancer en person har drabbats av så finns det olika typer av behandlingar. Är man drabbad av den typ av cancer som kräver att man genomgår en cytostatikabehandling eller cellgiftsbehandling så innebär det ofta mycket oro och stress för patienten, utöver de olika biverkningar en behandling ger. Cellgiftsbehandling sker genom ett läkemedel som heter cytostatika och den har till uppgift att skada cancerceller. Den används för att bota cancer, minska tumörer inför operationer eller för att hålla sjukdomen i schack. Behandlingen med cytostatika kan ge många biverkningar varav flera allvarliga. Dels ökar infektionsrisken och det kan påverka fertiliteten. Dessutom skadar denna form av läkemedel även de friska cellerna vid behandling.

Genom att forskare nu har upptäckt Amblyomin-X, som inte påverkar friska celler och dessutom använts för att framgångsrikt behandla hudcancer, bukspottkörtelcancer, njurcancer samt metastaser i lungorna hos försöksdjur, hoppas man nu kunna gå vidare med kliniska prövningar på människor. Detta kan leda till en skonsammare behandling av cancer med färre biverkningar.

Leave a Reply