Cancerläkemedel som stoppar mth1

På Karolinska institutet där professor Thomas Helleday upptäckte mth1s koppling till cancer jobbar man nu med att utveckla ett läkemedel som man hoppas kommer att kunna bota cancer. För att snabba på utvecklingen av ett effektivt läkemedel jobbar man med en så kallad öppen innovationsmodell, det innebär att man har skickat ut det ämne som hämmar mth1 (och därmed stoppar cancern) till en stor mängd forskare i världen så att flera forskare samtidigt kan jobba på att hitta den mest effektiva modellen.

Utvecklingen går fort

I vanliga fall brukar tidshorisonten för ett nytt läkemedel ligga på upp mot 10 år, innan det når ut på marknaden. Men Thomas Helleday hoppas på att kunna testa ett fungerande läkemedel på mänskliga patienter redan nästa år. Det innebär att vi skulle kunna ha ett läkemedel ute på marknaden inom 2-3 år. Förmodligen kommer man att kunna behandla patienter innan dess.

Leave a Reply