Att fira högtider med cancer

Att drabbas av ett cancerbesked är aldrig enkelt. Vare sig det är man själv, en närstående eller en bekant som får beskedet är det en stor och svår omställning. Man skall dock komma ihåg att cancer inte är den dödsdom idag som den var förr. Med dagens forskning och de behandlingar och läkemedel som finns är det en mycket stor procent som blir helt friska och återställda efter beskedet. Många finner även olika högtider svåra att hantera efter ett cancerbesked. Här är det dock bra om man i den mån man orkar och har ett immunförsvar som är starkt nog, kan följa sina vanliga traditioner när det gäller olika högtider. Det kan tyckas banalt att till exempel skicka efter champagneglas till nyårsfesten men det kan för vissa vara handling som påminner om livet före insjuknandet och som ger en positivt energi. Den mentala inställningen har som vi alla vet en stor betydelse i sammanhanget och att fira högtider kan ge en ökad livsglädje, hopp inför framtiden och stärka viljan att övervinna sin sjukdom.

Människor som utbringar en skål