Anhörig till en person med cancer

När en närstående drabbas av cancer rasar hela världen. Samtidigt som man måste stötta och finnas vid den drabbades sida behöver man vara stark själv. Det är lätt att man upplever en känsla av overklighet och som att saker inte längre har någon betydelse. Många frågor dyker upp, allt från hur man ska kunna vara ett stöd till det praktiska som ekonomin. En bra start kan vara att ta reda på information för att lära sig så mycket som möjligt om den cancersort som den närstående drabbats av. Från sjukvården kan man få en hel del hjälp och information, exempelvis att arbeta som hyrläkare innebär att ta hand om de människor man möter. Anhöriga vittnar ofta om att de i sin tur fått söka stöd från familj och vänner för att slippa vara ensam med alla känslor. En viktig insats som man kan göra är att följa med på läkarbesök och vara ett stöd, samtidigt kan man passa på att få svar på sina egna frågor. Försök vara lyhörd efter vad den drabbade vill ha för hjälp och stöd och kom ihåg att ta hand in dig själv.

Tre sjukhussängar på rad