MTH1 & Cancer

MTH1 är ett enzym som är livsavgörande för cancerceller, om man kan stoppa det så kan man förmodligen förhindra cancer.

Svenska forskare ligger bakom ett helt nytt sätt att behandla cancer.

Ett forskarteam har under ledning av Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.

Det nya konceptet bygger på att hämma ett specifikt enzym kallat MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler behöver vid celldelning. Utan detta enzym infogas skadade byggstenar i tumörens DNA, vilket till slut dödar den.

MTH1 inhibitor – Hämmare

Man pratar mycket om MTH1 ihibitor som en mycket viktig faktor i utvecklingen av vaccinet, en inhibitor är alltså en hämmande substans, som stoppar bildandet av human MTH1.

Här kan ni se en video om projektet med MTH1.

En site om ett svenskt cancergenombrott